1. તા. ૦૭.૦૫.૨૦૨૪ મે મંગળવારના રોજ મતદાન અવશ્ય કરીએ. 2. સહકુટુંબ મતદાન એજ લોકશાહીનું સન્માન. 3. અમે ગુજરાતની નારી કરીશું મતદાનમાં મોટી ભાગીદારી.

Amerikani Musafri
Share to
Amerikani Musafri
Price
 • ₹ 70.00
 • ₹ 35.00
 • -50.00%
Availability Out Of Stock
Total page 100
Publisher Gujarat Sahitya Akademi, Gandhinagar
Language Gujarati
isbn10 -
isbn13 978-81-936600-4-1
Editor / Author / Translator Ajaysinh Chauhan
Edition First
Publishing year 2018
Binding Hard Binding

The rare book of the nineteenth century (1864), written by Sheth Pirojshah Pashanjanji Mehar Homozy is a rare book. This book, published by editor Ajay Singh Chauhan, presents the report of Sheth Pirojshah's visit to America, in which the contents of the current literature appear. Photos are not given in the original book, but here the editors have carefully included the book for finding the photographs of the place or person. Apart from this, the names given in the book, place names, Parsi pronunciation, have been given in the brackets by finding the original names.

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet
Consectetur Adipisicing
Excepteur Occaecat
Excepteur Occaecat
Generic placeholder image
star star star star star_half
John Thor
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi
Generic placeholder image
star star star star star_half
Michael Lelep
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi

People who bought this also bought
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Card image cap
 • ₹ 400.00
 • ₹ 200.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 650.00
 • ₹ 325.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 640.00
 • ₹ 320.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 400.00
 • ₹ 200.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 260.00
 • ₹ 130.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 750.00
 • ₹ 375.00
 • -50.00%
-50.00%
expand_less
expand_less